Dinaluhan ng Punongbayan ILDEBRANDO D. SALUD ang 2023 Regional Convention at Memorandum of Agreement (MOA) signing REGIONAL CONVENTION AND MOA SIGNING ON THE LISTAHANAN 3 DATA SHARING.na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Office IV-A na may temang “Strengthening Partnership and Empowering LGUs Towards Improved Social Service Delivery” kahapon, Setyembre 25, 2023 sa Bayleaf Hotel, General Trias Cavite. Ito ay nilahukan ng mga Local Chief Executive at LWDO ng 147 LGUs sa CALABARZON.

Ang nasabing REGIONAL CONVENTION ay naglalayon na sama-samang tipunin ang mga LGU sa CALABARZON, palakasin ang partnership ng DSWD at LGUs, bigyang kapangyarihan ang mga lokal na stakeholder at ihanda ang LSWDOs para sa ganap na debolusyon tungo sa paghahatid ng mga pinabuting programa at serbisyo para sa kapakanang panlipunan at pagpapaunlad.

Listahanan o ang tinatawag na National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) ay isang information management system kung saan natutukoy kung sino at saang lugar ang mga mahihirap nating kababayan.

Magsisilbing batayan ito ng mga iba’t-ibang ahensya ng gobyerno, maging sa mga pribadong organisasyon para sa pagpapatupad ng kanilang social protection programs and services. Malaking tulong ito para matiyak na karapat-dapat ang mga mapagkakaloobang benepisyaryo.